S A Ğ L I K
Toplam Ödül:
80 . 0 0 0 T L
Son Katılım:
25 Kasım 2020

Değerlendirme


  • Gelen filmler Ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmenin ardından kısa film kriterlerine ve yarışma şartnamesine uymayan eserler elenecektir.
  • Ön Seçici Kurul yarışmaya gelen filmlerden uygun gördüğü en az 30 tanesini seçerek jüriye sunar.
  • Jüri üyeleri filmleri değerlendirip sonuçlandırmak ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
  • Jüri üyeleri gelen filmler arasından sadece 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 Özel Ödül ve 5 mansiyon seçecektir.
  • Jüri üyeleri yarışma sonuçlarına ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
  • Yarışma Komitesi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarına davet edebilir.