Yarışmanın Amacı ve Konusu


Komşuluk, insanın toplumsallaşmasına katkı sağlayan, dostluk ilişkisine dönüşebilen, toplumsal değerlerin yaşatılabildiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın doğal olarak oluştuğu sosyal ve kültürel bir yapı ve dinamik bir süreçtir.

Modernleşmeyle birlikte komşuluk da değişime uğradı. Farklı nedenlerle meydana gelen göç hareketleri, çağımızın getirdiği yeni yaşam biçimleri ve alışkanlıkları, sanayileşme ve yeni kentleşme modelleri, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması komşuluk ilişkilerini etkiledi. Bu değişim, insanın yalnızlaşmasını arttırırken, yeni komşuluk, arkadaşlık, paylaşma, iletişim alternatiflerini de doğurdu. Eski dönemlerde, çoğunlukla mahalledeki yakın evlerin komşuluğundan bahsedebiliyorken artık toplu konut alanları ve çok katlı apartmanlar düzleminde komşuluktan bahsediyoruz veya bu alanlarda komşuluğun eksikliğinden şikâyet edebiliyoruz.

Komşuluk, salt insanla ilgili bir halin adı değildir. Devletler, şehirler, köyler, kültürler, coğrafyalar için de komşuluk ilişkisinden bahsedebiliriz. Çünkü komşuluk “yakın olma” halidir.

Komşuluk, dinler ve hukuk sistemleri için de önemli bir başlıktır. Örneğin İslam dini, komşu hukukundan bahseder. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın “Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapılacak sandım” sözü, komşuluğun inanç bakımından ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Yukarıdaki fikirler çerçevesinde, üçüncüsü gerçekleştirilecek Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın teması, “Komşuluk” olarak belirlendi.